SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

Home 家居生活 健康護理 抗菌消毒系列 SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼
HK$69.00 Regular Price HK$89.00
SKU
SAV00005

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

 

【Halloween之小狼來了】

Halo~Halloween萬聖節咁好玩,又點少得小狼嚟搞搞震啊!Trick or Treat?無糖嘅話就罰你帶住萬聖節限量嘅小狼口罩周圍搗蛋‍️喇!小狼為大家帶來「吸血鬼小狼」、「南瓜怪小狼」同「惡魔小狼」三大系列,俾你同小狼一齊做隊友!戴住口罩一齊出發喇~


萬聖節限定「小狼口罩系列」介紹:


‍️ 3DMASK「吸血鬼小狼」

等小狼披返件黑色紳士長袍,再伸埋兩隻虎牙出嚟,黑紅絕配,吸血鬼造型完成!跟住小狼一定有糖食!


3DMASK「南瓜怪小狼」

唔戴返個南瓜頭套點叫Halloween 啊,無嘅話就唯有...戴住「南瓜怪小狼」出街喇~口罩選用南瓜色超吸睛!就唔洗驚同其他南瓜怪走失啦!一齊組隊喪玩Halloween!


3DMEOW 黑色特別版「惡魔小狼」

萬聖節來臨,惡魔要登場啦!平時可愛純潔嘅喵喵們都要嚟個大變身‍️,黑化咗嘅立體喵口罩已經為各位預備好,提供3款尺寸,大細惡魔都有晒造型,隨時可以開始Trick or Treat喇!


SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼

更多資訊
牌子 SAVEWO
來源 行貨
編寫您自己的評論
您正在查看:SAVEWO 3DMASK 萬聖節限量南瓜怪小狼